• Sebanyak 110 terminal komputer berinternet disediakan
  • Tempoh penggunaan 2 jam bagi seorang pengguna
  • Pengguna diminta membawa kad pelajar/staf bagi melancarkan proses pendaftaran penggunaan PC
  • Pengguna yang menyalahgunakan perkakasan / perkhidmatan seperti chatting/pornographic akan dibatalkan penggunaan dengan serta merta