• Pihak Perpustakaan menyediakan perkhidmatan rujukan ke atas koleksi CD yang disertakan bersama pembelian koleksi buku di Perpustakaan
  • Koleksi ini hanya dibenarkan untuk dirujuk di dalam Perpustakaan sahaja.
  • Sila berurusan dengan staf di Unit Teknologi Maklumat, PUiTM Melaka (Alor Gajah)