• Pinjaman bagi tempoh 2 jam/2 naskah sahaja
  • Pinjaman dan pemulangan dibuat di kaunter Unit One Stop Center
  • Pengguna dibenarkan membuat  salinan (fotostat) bahan jurnal/majalah bagi tujuan rujukan dan pembelajaran

 Koleksi Jurnal / Majalah Popular