• Orientasi Perpustakaan merupakan salah satu aktiviti/program yang dijalankan setiap kali  semester bermula.
  • Tujuannya adalah bagi menerangkan dan memberi maklumat berkenaan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Perpustakaan bagi membantu pelajar sepanjang proses pembelajaran.