• Denda sebanyak 20 sen bagi setiap buku akan dikenakan bagi pelanggan (kategori pelajar) yang lewat memulangkan buku yang dipinjam.
    (denda tidak diambilkira pada hari sabtu/Ahad/cuti umum/cuti kelepasan am)
  • Pelanggan yang tidak menjelaskan denda mereka, tidak akan dibenarkan memperbaharui atau meminjam buku yang seterusnya.