• Pembaharuan bahan boleh dilakukan sekiranya tempoh pinjaman akan tamat.
  • Tempohnya adalah sama dengan tempoh pinjaman biasa.
  • Pembaharuan boleh dibuat 2 kali sahaja sekiranya tiada tempahan dari pengguna lain.