1. Pembaharuan tarikh pinjaman (renewal) boleh dibuat melalui kaunter Perkhidmatan Pelanggan Perpustakaan atau di mesin peminjaman layan diri (self check machine) atau secara atas talian mengikut tempoh kelayakan yang dibenarkan.
  2. Pembaharuan buku ini  dibenarkan  tanpa had bagi pengguna perpustakaan.
  3. Pembaharuan buku tidak dibenarkan sekiranya buku telah ditempah (reserved) oleh pelanggan lain.
  4. Perkhidmatan ini tidak dibenarkan sekiranya denda lewat pemulangan buku tersebut belum dijelaskan atau buku yang telah melebihi tempoh pinjaman (overdue) belum dipulangkan ke perpustakaan.