Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka beroperasi menggunakan sistem perpustakaan - LibSys. Hanya pelanggan berdaftar sahaja yang dibenarkan membuat pinjaman bahan. Pelanggan yang ingin meminjam buku perlu membawa buku dan kad matrik ke kaunter Perkhidmatan Pelanggan.

Pelajar dan staf UiTM secara automatik merupakan ahli perpustakaan. Pelajar adalah secara automatik didaftarkan sebagai ahli perpustakaan dan menggunakan kad matrik/ UiTM sebagai kad keahlian. Manakala staf perlu mendaftar sebagai ahli perpustakaan dengan mengisi borang data pelanggan.

Keahlian perpustakaan adalah berdasarkan kepada kategori yang ditetapkan dan dikenakan yuran keahlian seperti berikut: