• Tempahan bahan boleh juga di buat melalui Sistem WILS
  • Surat tempahan akan di tampal di Papan Kenyataan di luar perpustakaan.
  • Tempoh 7 hari selepas surat tempahan di keluarkan, tempahan akan terbatal dan buku akan dimasukkan semula ke dalam rak jika tiada tuntutan pinjaman buku di buat oleh pengguna